Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1121/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny K. N. został...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej...

II SA/Wa 994/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

adwokata P. I. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna polegała na udziale...

II SA/Wa 448/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-23

adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...
przepisów o podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie pomoc udzielona skarżącemu w II instancji, za którą należy się pełnomocnikowi z urzędu stosowna opłata, polegała...

II SA/Wa 173/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

adwokata M. P. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

II SA/Wa 173/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

. N. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie...
. W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Wa 490/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-09

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Na wniosek skarżącego zostało przyznane mu prawo pomocy w zakresie zwolnienia...
., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

II SA/Wa 1121/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

W. P. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem...
rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Wa 2133/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-14

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik...

II SA/Wa 1121/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Radca prawny K. N. został...
rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...

II SA/Wa 297/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

22 % podatku od towarów i usług. W dniu 3 sierpnia 2010 r. adwokat D. B. pełnomocnik z urzędu J. K. - złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie wniosek...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   31