Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 83/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-29

skomplikowania i obszerności., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, należało ustalić...

IV SA/Wr 394/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-15

skomplikowania i obszerności., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, należało ustalić opłatę...

II SAB/Lu 79/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług; III. przyznaje [...] A. S. od Skarbu...
prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu 25 września 2007 r. Z. W. złożył...

II SAB/Lu 80/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-18

prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług; III. przyznaje [...] A. S. od Skarbu Państwa...
udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług. W dniu 25 września 2007 r. Z. W. złożył...

II SAB/Bk 73/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-28

240 zł jest adekwatna do jego udziału w niniejszym postępowaniu. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

II SAB/Bk 169/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-11

z § 4 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę...

II SAB/Bk 169/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-12

rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 147,60 zł., Mając na uwadze niezbędny...

II SAB/Bk 169/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-17

opłata w niniejszej sprawie wynosi 240 zł. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą...

II SAB/Bk 83/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-11

powołanego rozporządzenia podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł...

II SAB/Bk 93/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-15

do jego udziału w niniejszym postępowaniu. Opłatę tę zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą...
1   Następne >   +2   +5   8