Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 645/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

% podatku od towarów i usług. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 28 czerwca 2014 r. ustanowiono dla P. Z. radcę prawnego z urzędu w sprawie ze skargi wymienionego...
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczona przez Radę Okręgowej Izby Radców...

I OSK 23/21 - Wyrok NSA z 2022-04-01

w ogólnopolskich stacjach radiowych (a nie tylko u nadawcy kwestionowanej reklamy) bez uwzględniania podatku od towarów i usług, który nie jest kosztem, albowiem podlega...
jednej stacji radiowej, uwzględniły w jej wysokości podatek od towarów i usług, nie wzięły pod uwagę, że ostateczny koszt reklamy uwzględnia udzielone rabaty, a obliczając...

IV SA/Wa 3357/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

krajowym znajduje się definicja materiału reklamowego. Zawarta jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz...
netto emisji reklamy tj. kwota 146.750 zł oraz 23% podatek od towarów i usług od wskazanej wartości netto tj. kwota 33.752,50 zł. Organ, określając wysokość opłaty...

IV SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

' powinna być wyłącznie kwota netto. Podatek od towarów i usług nie stanowi bowiem kosztu emisji reklamy, a szerzej, w odniesieniu do dowolnego zakresu usług, nie stanowi...
o cenach towarów i usług cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...

IV SA/Wa 3019/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

, zamieszczonej na fakturze. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, z późn. zm.) faktura powinna zawierać datę dokonania...
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...

V SA/Wa 805/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-01

gospodarczej w roku podatkowym 2009 i 2010 oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług za 1, 2 i 4 miesiąc 2011 r. Ponadto skarżący nadesłał wyciąg z rachunku...

V SA/Wa 806/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-01

gospodarczej w roku podatkowym 2009 i 2010 oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług za 1, 2 i 4 miesiąc 2011 r. Ponadto skarżący nadesłał wyciąg z rachunku...

III SA/Wa 3150/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971...
2005 r., Zgodnie z przepisami art. 15-17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami VAT są przede wszystkim...

III SA/Wa 3149/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971...
r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami VAT są przede wszystkim osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej...

V SA/Wa 1964/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), nie jest możliwe ustalenie, czy wnioskodawca...
, że to on wykonywał usługi, od których odprowadził podatek VAT i to organ winien to stanowisko uzasadnić. Z zaskarżonej decyzji nie wynika, że usługę wykonał inny podmiot niż skarżący...
1   Następne >   2