Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 114/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-09

480/10 w sprawie ze skarg B. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2004r. z dnia...

I SA/Ke 120/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-14

nie stanowi dla wnioskodawcy przychodu, gdyż zagraniczny podatek od wartości dodanej jako odpowiednik podatku od towarów i usług pomniejsza przychód zgodnie z art. 14 ust. 1...
, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług...

I SA/Ke 15/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-20

ze skargi K.Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2018 r. 1. uchyla zaskarżoną...
jako strona, podatnik) wykazał kwotę zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 216 017,00 zł w terminie 60 dni. W celu zbadania zasadności zwrotu podatku od towarów i usług...

I SA/Ke 333/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń...
2002r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2002r. nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Ke 342/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2002r. [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2002r...
. [....] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2002r. [....] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r. [....] w przedmiocie podatku od towarów...

I SA/Ke 350/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-27

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2003r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2003 r...
. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2003 r. nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Ke 152/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-05-24

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2007r. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
za maj 2007r. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2007r. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2007...

I SA/Ke 499/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-17

Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty...
2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2004r...

I SA/Ke 563/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-30

ze skarg J. L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]; r.: z dnia [...]; r.: nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r...
. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2006 r. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2006 r. nr [...]; w przedmiocie podatku od towarów...

I SA/Ke 232/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-06

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu...
importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100