Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Lu 997/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-14

skarżącego składają się wydatki na podatek od nieruchomości - [...] złotych rocznie, gaz - [...] złotych miesięcznie, energię elektryczną - [...] złotych miesięcznie, wodę...
- [...] złotych miesięcznie, leki - [...] złotych miesięcznie, ubezpieczeni roczne samochodu - [...] złotych, ubezpieczenie nieruchomości - [...] złotych, ubezpieczenie...

II SA/Rz 645/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-15

- 60 zł, energia elektryczna - 34 zł, gaz - 32 zł, podatek od nieruchomości - 25 zł), powodują, iż pozostaje mu kwota 438 zł na miesiąc którą przeznacza na m. in. zakup...
o budynek mieszkalny o pow. 90m-, nieruchomość rolna o pow. 0.11 ha). Źródłem utrzymania (dochodów) jest pobierana przez matkę emerytura w wysokości 1062,92 zł brutto...

III SA/Kr 879/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-04

. Do tego dochodzi kwartalnie 60 zł podatku od nieruchomości oraz sezonowo konieczność zakupu węgla na opał około 2750 zł. Po opłaceniu wszystkich stałych wydatków...
. Nadto kopię decyzji wymiarowej ustalającej podatek od nieruchomości na 215 zł płatny w czterech ratach po 56-53 zł., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje...

III SA/Kr 880/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-04

. Do tego dochodzi kwartalnie 60 zł podatku od nieruchomości oraz sezonowo konieczność zakupu węgla na opał około 2750 zł. Po opłaceniu wszystkich stałych wydatków...
. Nadto kopię decyzji wymiarowej ustalającej podatek od nieruchomości na 215 zł płatny w czterech ratach po 56-53 zł., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje...

II SA/Rz 552/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-29

śmieci - 17 zł., telefon - 80 zł. Do pozostałych wydatków należą podatek od nieruchomości - 435 zł. rocznie (36 zł./m-c), zakup opału - 2000 zł., ubezpieczenie - 38 zł...
potrzebnych środków finansowych., O ile zatem w przypadku Z. B. nie budzą zastrzeżeń kwoty wydatkowane na leczenie, opłaty za tzw. media, opał czy podatek od nieruchomości...

IV SA/Gl 342/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

[...] zł. miesięcznie (k - [...]), ponosi wydatki związane z podatkiem rolnym i podatkiem od nieruchomości za rok [...] w wysokości - [...] zł. i [...] zł. (k...
wydatków za miesiąc [...] w wysokości [...] zł. (związanych z: podatkiem rolnym i od nieruchomości, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, rachunkiem telefonicznym...

IV SA/Gl 199/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-24

, oraz decyzję Wójta Gminy W. z dnia [...] ustalającą łącznie zobowiązanie pieniężne na rok [...] tytułem podatku rolnego i podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł., Kolejnym...
euro., Zarządzeniem z dnia [...] wnioskodawca został wezwany do wskazania jakiego rodzaju są posiadane przez niego nieruchomości, kto je zamieszkuje, oraz czy wnioskodawca...

IV SA/Gl 614/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

na życie [...] zł składka za okres [...] miesięcy - [...] zł miesięcznie, opłata za gaz w okresie [...] miesięcy [...] zł - miesięcznie [...] zł, podatek od nieruchomości...
miesięcznie z tytułu posiadania samochodu to kwota [...]zł ([...] ubezpieczenie + [...] zł podatek od nieruchomości za garaż). Również zbycie posiadanego [...] letniego...

III SA/Lu 370/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-03

. [...] zł (w październiku 2011 r. była to kwota [...] zł); telefon - [...] (za okres od października do grudnia 2011 r.); podatek od nieruchomości - [...] zł; opłata akademika...
, poza tym nie posiada innych nieruchomości, zasobów pieniężnych, jak też przedmiotów wartościowych powyżej 3000 euro. Na dochód rodziny w łącznej kwocie [...] zł brutto składa...

III SA/Kr 949/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-12

108 m2, nieruchomość rolna o powierzchni 0,14 ha stanowiąca nieużytki oraz dwa lokale użytkowe. Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych...
zawarta na czas nieokreślony przewidując jadnak długi bo sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. Zgodnie z zapisami obu umów skarżącej nie obciążają koszty podatku...
1   Następne >   3