Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

I SA/Gl 1162/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-28

. nr XV/110/2015 w przedmiocie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. oddala skargę. Uchwałą nr XV/110/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia...
stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. (Dz. Woj. Śląsk. Z 2015 r., poz. 6305) Rada Gminy M. działając na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41...

III SA/Wa 1181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-15

nr [...] Rady Gminy K. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oddala skargę Rady Gminy K. uchwałą z [...] października...
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustaliła między innymi wysokość stawki tego podatku od gruntów :, a) związanych z prowadzeniem...

II FSK 3225/16 - Wyrok NSA z 2017-02-02

Ilość podmiotów spełniająca określone kryteria przedmiotowe stanowiące podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostaje bez wpływu na dopuszczalność...
w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrokiem z 15 marca 2016 r., III SA/Wa 1181/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Gl 395/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

listopada 2013 r. nr 281/XXXII/2013 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'Informacja...
w sprawie podatku od nieruchomości'. Skargą z dnia 19 lutego 2014 roku Prokurator Rejonowy w Cieszynie zaskarżył uchwałę nr 281/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29...

I SA/Ol 524/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-12

Rejonowego na uchwałę Rady Gminy z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność §2 ust.1 tiret pierwsze zaskarżonej uchwały, w części...
dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli /bądź ich części/ zajętych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych oraz §2 ust.1 tiret trzecie...

I SA/Gl 1152/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-14

Gminy Świerklaniec z dnia 30 października 2009 r. nr XLI/400/09 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1...
. 404 ze zm.) ustanowiła zwolnienia w podatku od nieruchomości. Na mocy postanowień zawartych w § 1 ust. 1 tej uchwały zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki...

I SA/Gl 18/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-14

Gminy w Zbrosławicach z dnia 27 listopada 2009 r. nr XXXVII/410/09 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej...
w § 1 ust.1, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 7. Uchwałą nr XXXVII/410/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice...

III SA/Po 62/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-09

Rady Gminy S. z dnia 30 grudnia 2003 roku Nr XV/102/03 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości oddala skargę /-/W. Długaszewska /-/M. Lorych-Olszanowska /-/B...
. Sokołowska WSA/wyr.1 - sentencja wyroku W dniu 30 grudnia 2003 roku, Rada Gminy Strzałkowo podjęła uchwałę nr XV/102/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...

I SA/Gl 1153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-15

Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 r. nr XXIX/441/2009 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 ust...
zwolnienia w podatku od nieruchomości na 2010 r. Na mocy postanowień zawartych w § 1 ust. 1 tej uchwały zwolniono z podatku od nieruchomości grunty i budynki...

I SA/Ol 565/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-16

Prokuratora Rejonowego w Nidzicy na uchwałę Rady Gminy Janowo z dnia 2 grudnia 2003r., Nr XI/73/03 w przedmiocie zwolnień w podatku od nieruchomości stwierdza nieważność...
postanowienia § 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy Janowo z dnia 2 grudnia 2003r., Nr XI/73/03 w przedmiocie zwolnienia w podatku od nieruchomości. Prokurator Rejonowy w Nidzicy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100