Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

III SA/Wa 2117/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

sprawy ze skargi T. i Z.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2016 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2015...
. z [...] maja 2016 r. w przedmiocie podatku rolnego na 2015 r., Przewodniczący Wydziału III WSA w Warszawie zarządzeniem z 12 lipca 2016 r., doręczonym Skarżącym 29 lipca...

III SA/Wa 119/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-18

skargi wiąże sąd. Jednakże, sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności...

III SA/Wa 2116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

niejawnym sprawy ze skargi Z. W. i T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku...

III SA/Wa 119/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-28

Sprawa ze skargi G.P. i B.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 r. postanawia: odrzucić skargę B.P.

III SA/Wa 2123/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

Sprawa ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r. postanawia - odrzucić skargę -

I SA/Rz 435/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-17

skarżącego, stwierdzenie w treści umów sprzedaży, że objęte nimi pojazdy są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 9...
września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519), gdyż ich wartość nie przekracza 1 000 zł, nie stanowi o tym, że pojazdy...

I SA/Łd 997/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-12-14

Sprawa ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

III SA/Wa 2117/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

2117/16 w sprawie ze skargi Z.W. i T.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2016 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku...
skargą z 7 czerwca 2016r. zakwestionowali decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...] maja 2016r. w przedmiocie podatku rolnego na 2015r., Przewodniczący...

III SA/Wa 2116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-14

[...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2015r. postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych Skarżący...
., zaświadczenia Urzędu Gminy Z. o zaleganiu z podatkami, pismo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości zadłużenia na ubezpieczenie, zawiadomienie o zajęciu...

I SA/Kr 1233/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

: [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2007 postanawia zwrócić Przedsiębiorstwu 'W' Spółka z o.o. w B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
: [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za rok 2007 , Skarżąca spółka uiściła tytułem wpisu sądowego od skargi kwotę w wysokości 100 zł., Zgodnie z art. 232§1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100