Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 106/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-26

. strony tej czynności cywilnoprawnej nie mogą posiadać statusu podatnika, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku VAT, co jest niezbędne do uzyskania zwolnienia od opłaty...
przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej nie stanowi naruszenia prawa, jeżeli strona nie kwestionuje, że skrócenie terminu pozbawiło...

I SA/Lu 656/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-06-29

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., W myśl art. 6a ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają nie tylko towary, których dotyczą czynności...
od daty rozwiązania /pkt 1/ a nadto ciąży na nich powinność dokonania innych czynności wymienionych w pkt 2., Skoro w przedmiotowej sprawie uchybiono obowiązkom...