Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

SA/Lu 1832/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-06-13

do grudnia 1993 r., którą organ odwoławczy utrzymał w mocy, stwierdzając, iż odrębną grupę podatników podatku od towarów i usług, obok podmiotów wykonujących czynności...
cywilnoprawnych. Sformułowanie 'szeroko pojętych usług pośrednictwa', którym organy podatkowe określają czynności wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy, jest wyrażeniem...