Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Lu 515/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-20

od czynności udokumentowanych tymi fakturami nastąpiło w decyzji z dnia 3 0.07.2001 r. wydanej wobec P.W. 'L.'. Podatek wykazany w deklaracji na zasadzie samoobliczenia...
od tej samej czynności oraz stosują sankcje u sprzedawcy i u nabywcy., W zakresie ustaleń dotyczących prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty...