Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

na nich swoją pieczątkę. Skarżący stwierdził, że organ nie sprawdził faktu zgłoszenia ww. kasjera do ZUS, jak również odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US...