Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

II FSK 1656/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

w pierwszej instancji na podstawie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') pismem...
indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej...

III SA/Wa 2474/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn...

III SA/Wa 1524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1523/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, , że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji...

III SA/Wa 1502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę...
optymalizacyjnego. W sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości zastosowania art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

na podstawie art. 165a § 1 oraz art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia...
podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa)., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art...

III SA/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

przypuszczenie, że elementy zawarte w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) - zdarzeniu przyszłym, mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej...

I SA/Kr 767/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-13

wniosku, po zasięgnięciu opinii w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w zakresie elementów stanu...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej. W wyniku powyższego, postanowieniem z 27 marca 2017 r. Znak: [...] (doręczonym 29 marca...

III SA/Wa 2143/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-27

2017 r. wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201...
z późn zm., dalej jako: Ordynacja podatkowa) w zakresie działania ochrony prawnej, wynikającej z uprzednio wydanych interpretacji z perspektywy przepisów o klauzuli...

III SA/Wa 2430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji...
postępowania w sprawie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100