Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 144/15 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Gl 1237/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 2. W dniu [...] r. Rada Gminy K. podjęła uchwałę...
nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy K.. Uchwała, jak wynika z jej części nagłówkowej, została podjęta na podstawie art. 18...

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej podjęta na podstawie § 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
sanitarnej. W § 6 ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem...

II SA/Kr 1144/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-06

. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury...
poz. 2603 z późn.zm.), podjęła uchwałę nr VIII/56/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Sz 953/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

ze skargi Ł. P. na uchwałę Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...
I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Wr 1585/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-27

2001 r. Nr XXXVI/243/2001 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Uchwałą...
nr XVII/186/99 Rady Gminy D. z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy wprowadza się następujące...

II SA/Bk 308/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-10

wodociagów i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała...
oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, wnosząc o jej uchylenie., W uzasadnieniu skargi podał, że Rada Gminy J. zaskarżoną uchwałą ustaliła m.in., że budowa...

II SA/Ke 511/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-18

do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Secemin I. stwierdza nieważność § 1, § 2, § 3, §...
w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Bk 662/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-24

. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm., dalej: 'u.g.n.'). W § 14 wskazanej uchwały uregulowana została kwestia wysokości opłaty adiacenckiej...
poprzez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich wynoszących 40% różnicy, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością...

II SA/Gd 795/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-21

, że wartość świadczeń wniesionych w gotówce przez właścicieli na rzecz budowy urządzeń infrastruktur technicznej zalicza się na poczet opłaty adiacenckiej. W § 3 uchwały...
do nienaliczenia opłaty adiacenckiej przez Wójta Gminy. Kolejny § 4 zawierał treść: w przypadku podłączenia nieruchomości do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   23