Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 175/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-18

albo w drodze opłat adiacenckich (czyli już po wybudowaniu sieci) albo też zarządzić przeprowadzenie referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców właśnie na cel...
podstawę do ustalenia opłaty za każdorazowe włączenie do istniejącej sieci sanitarnej. W polskim systemie pranym żaden przepis nie daje podstawy do nakładania takich opłat...