Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

V SA/Wa 2651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

na wezwanie Sądu skarżący oświadczył, iż na roczne ogrzewanie domu kupuje olej opałowy za ...zł. Za prąd miesięcznie płaci ...zł, za wodę ... zł, za telefon - ... zł...
, za gaz -... zł, leki i bilety miesięczne ...zł. Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia skarżący nadesłał rachunki za prąd, wodę, telefon oraz olej opałowy. Ponadto...