Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 524/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

- [...] zł, ZUS - [...] zł, KRUS - [...] zł, kasę zapomogowo - pożyczkową - [...] zł, telefony i Internet - [...] zł, prąd - [...] zł, olej opałowy - [...] zł, woda i ścieki...

VIII SA/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

i Internet - [...] zł, prąd - [...] zł, olej opałowy - [...] zł, woda i ścieki - [...] zł - łącznie [...] zł. Pozostała kwota ledwie wystarcza na wyżywienie i ubranie...

II GZ 110/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

, inne comiesięczne wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli (3.600 zł, 6.800 zł oraz 6.500 zł za czynsz budynków; 20.000 zł, 6.000 zł za olej opałowy; 600 zł...

V SA/Wa 25/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

(zakup oleju opałowego - ... zł, zakup nawozów i środków ochrony roślin - ... zł, zakup paszy i pożywienia dla zwierząt, - ... zł, wynajęcie kombajnu zbożowego i prasy...

III SA/Gl 1769/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

jedynie to, że w [...] r. wypłacił ze swojego rachunku kwotę [...] zł, stanowiącą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego za [...] r., Oprócz tego wydruku skarżący...

I SA/Kr 254/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-13

żywności, wydatki na lekarstwa - 450 zł. Ostatnio poniósł on ponadto dodatkowe koszty w postaci: opłaty za węgiel opałowy (z przywozem) - 1300 zł. , opłaty za olej napędowy...

I SA/Kr 254/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-20

za węgiel opałowy (z przywozem) -1300 zł , opłaty za olej napędowy do traktora 200 zł, opłaty za naprawę bramy wjazdowej - 120 zł, opłaty za naprawę dachu - 250 zł, opłat...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

koszty zakupu materiałów opałowych. Jednocześnie nadesłała kserokopie dwóch polisolokat: jednej obejmującej sumę ubezpieczenia 20.736,89 zł i wysokość składki 20.556 zł...
5 ha, ale gospodarstwo to w całości prowadzi jej syn i to on ponosi koszty jego utrzymania (takie jak: zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oleju...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

ona ponosi koszty zakupu materiałów opałowych. Jednocześnie nadesłała kserokopie dwóch polisolokat: jednej obejmującej sumę ubezpieczenia ... zł i wysokość składki ... zł...
, ale gospodarstwo to w całości prowadzi jej syn i to on ponosi koszty jego utrzymania (takie jak: zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oleju napędowego, koszty...