Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-25

domu i na poczet wszystkich opłat ( około 300, 00 zł miesięczni) przekazują łącznie kwotę 200 zł. Nadto rokrocznie zakupują we własnym zakresie olej napędowy do ogrzania...
na ten cel 2.000 zł. Do pisma dołączona została kserokopia faktury VAT na zakup oleju za zakup oleju opałowego, na kwotę 2.099 zł, Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia...