Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

VIII SA/Wa 401/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-03

innymi możliwości stosowania tzw. 'sankcyjnej stawki' podatku akcyzowego przy sprzedaży oleju opałowego, na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 5 pkt 1...
stosować stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 tej ustawy w przypadku niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego obowiązku, wyrażonego w art. 89 ust. 14...

VIII SA/Wa 686/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

. Spór dotyczy między innymi możliwości stosowania tzw. 'sankcyjnej stawki' podatku akcyzowego przy sprzedaży oleju opałowego, na podstawie art. 89 ust. 4 pkt 1 w związku...
podatku akcyzowego przewidzianej dla paliw silnikowych do oleju opałowego na skutek braku spełnienia przez podatnika wymogu formalnego przewidzianego w art. 89 ust. 14...

III SA/Wa 2198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4...
czy ma obowiązek uiszczania akcyzy od olejów smarowych, o wskazanych kodach CN, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, napędowe lub też jako dodatki lub domieszki paliw...

VIII SA/Wa 57/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 ustawy o podatku...

I FSK 454/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

stawka akcyzy, która może powstać dla:, - dodatku depresującego przeznaczonego do oleju opałowego i oleju napędowego, dla którego paliwem równoważnym jest olej opałowy...
lub olej napędowy, to 1048,00 zł/1000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 6 u.p.a.);, - dodatku cetanowego do oleju napędowego, którego paliwem równoważnym jest olej napędowy...

I GSK 780/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

niż napędowe lub opałowe za inny podatek konsumpcyjny nałożony w zamian za zharmonizowaną akcyzę. Z przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, że oleje smarowe zostały...
akcyzowym, oleje smarowe opodatkowane są stawką akcyzy 1180 zł od 1000 l, nawet jeżeli są przeznaczone do celów innych niż opałowe lub napędowe (w tym innych niż dodatki...

I SA/Wr 617/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-12

Dyrektywy Energetycznej oleje smarowe wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwa silnikowe lub opałowe nie są objęte wspólnotowym systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego...
, w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości dopuścił, aby państwo członkowskie wprowadziło podatek konsumpcyjny na oleje smarowe nieprzeznaczone do celów napędowych lub opałowych., Organ...

I SA/Kr 43/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

wprowadziło podatek konsumpcyjny na oleje smarowe nieprzeznaczone do celów napędowych lub opałowych., Strony podtrzymały swoje argumenty w postępowaniu przed sadem administracyjnym...
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej), oleje smarowne:, 1/ nie mogą podlegać opodatkowaniu zharmonizowaną akcyzą (zostały...

I SA/Kr 365/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-10

wprowadziło podatek konsumpcyjny na oleje smarowe nieprzeznaczone do celów napędowych lub opałowych., Strony podtrzymały swoje argumenty w postępowaniu przed sadem...
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej), oleje smarowne:, 1/ nie mogą podlegać opodatkowaniu zharmonizowaną akcyzą (zostały...

V SA/Wa 425/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

stycznia 2009 r., s. 12, z późn. zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN...
na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł właściwych...
1   Następne >   2