Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 777/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

jest od 2000 r., pomieszczenie na olej opałowy jest połączone z budynkiem gospodarczym i tworzy z nim jedną bryłę. W przedmiotowym pomieszczeniu przechowywany jest olej...
decyzji zobligowany jest do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego - magazynu na olej opałowy. Rozebranie obiektu w sposób oczywisty wiązać się będzie z trudnymi...

II SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy, zlokalizowanych na działce przy ul. K. [...] w O., D. Wojewódzki Inspektor...

II OSK 1528/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

roku bez uprzednich zezwoleń organów administracji publicznej i pełni funkcję magazynu na gaz i olej opałowy., Od tego wyroku skarżący złożył skargę kasacyjną. Zawarł...
się materiały łatwopalne, tj. butle z gazem i beczki z olejem opałowym oraz zbiornik, gdzie przechowuje się ropę oraz benzynę. Skarżący oświadczył, że budynek powstał w 2012...

II SAB/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

obiektów budowlanych położonych na działkach nr [...] i [...] AM-[...] obręb O. oraz w sprawie zbiorników na olej opałowy zlokalizowanym przy ul. K. [...] w O., W piśmie...
dokumentacją techniczną i pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania w obiekcie wydano postanowienie z dnia [...] r. nr [...] , a w sprawie zbiorników na olej opałowy wydano...

II SA/Kr 1312/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-05

podniosła także, że posiada zadłużenie w Banku, który udzielił jej pożyczki na ogrzewanie domu olejem opałowym. Koszt ogrzewania jest bardzo wysoki, jednakże tradycyjne...
, że zawarła ustną umowę dzierżawy w zamian za opłacanie podatku. Nie otrzymuje natomiast żadnych unijnych dopłat. Załączyła fakturę VAT za zakup oleju opałowego, faktury...

II SA/Wr 156/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, demontażu zbiornika oleju opałowego, rozbiórki ścian żelbetowych i rozbiórki stóp fundamentowych pod zbiorniki stalowe postanawia...
budowlanego, demontażu zbiornika oleju opałowego, rozbiórki ścian żelbetowych i rozbiórki stóp fundamentowych pod zbiorniki stalowe. Z akt sprawy wynika, że skarżący uiścił...

II SA/Gd 184/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-22

. (26 lat) jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wad wrodzonych (wada wzroku i słuchu). Wnioskodawca ponosi wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania, opłaty...
na zakup oleju opałowego do ogrzewania na kwotę 3794 zł dokonany w dniu 20 sierpnia 2010r., decyzję o przyznaniu renty córce, dowód opłaty za energię elektryczna na kwotę 519...

II SA/Wr 658/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-07

opałowego - 20 tys. litrów, dwóch zbiorników oleju opałowego po 60 tys. litrów każdy oraz dwóch zbiorników na benzynę po 50 tys. litrów każdy; 3) rozbiórkę ścian...
budowlanego (stacji paliw: 1) rozbiórkę instalacji technologicznej służącej do rozładunku i załadunku paliw płynnych (punkty przyjęcia-maszynownie); 2) demontaż zbiornika oleju...

II SA/Bk 2/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-22

elektryczną - 751,80 zł miesięcznie (za okres wrzesień - listopad 2007 r. k. 35 i k. 37 z koperty na karcie 18); olej opałowy - 5700 zł (faktury z dnia 18 stycznia 2007 r...
swoje wydatki, na które miała dokumenty potwierdzające, natomiast nie dostarczyła jeszcze faktury na zakup paliwa (oleju opałowego) na 6.000 litrów oraz zakup nawozów. W związku...

II SA/Kr 585/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-21

i nie ma takiej możliwości. Przesłała za to ksero rachunku na zakupiony olej opałowy w celu ogrzania domu, z którego wynika, że w dniu 20 września 2007 r. dokonała...
1   Następne >   +2   4