Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 579/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-28

od osób fizycznych za 2004 rok wynosi 78.750 zł od dochodów w wysokości 105.000 zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Organy podatkowe wydały...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania zostało...

I SA/Go 375/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-11

skarżącemu zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie...
przychodów w sytuacji, gdy podatnik dysponował środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł ujawnionych w latach poprzednich, pokrywającymi poniesione w 2006 r. wydatki...

I SA/Go 55/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-14

od osób fizycznych za 2006r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w sytuacji, gdy podatnik dysponował środkami finansowymi pochodzącymi...
dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w sytuacji, gdy podatnik dysponował środkami finansowymi...

I SA/Go 337/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-10

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t...
dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Niniejsza decyzja została wydana m. in. na podstawie art. 20...

I SA/Go 42/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-18

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Skarżący R.W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dalej: DIAS) z [...] listopada...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i orzeczono, iż zryczałtowany podatek dochodowy...

I SA/Go 371/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-20

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Skarżący, D.R., wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] kwietnia 2014 r., nr [...], uchylającą w całości decyzję...
w wysokości, 139.022,0 zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości 185.363,00 zł i orzekającą, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 rok...

I SA/Go 584/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-20

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. Skarżąca, A.R., wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] kwietnia 2014 r., nr [...], uchylającą...
rok w wysokości 139.022,0 zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości 185.363,00 zł i orzekającą, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych...

I SA/Go 587/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-16

. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r...
nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów i orzekającą, że zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2005r. wynosi 15.529 zł od dochodu...

I SA/Go 89/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-16

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. 1. Decyzją z 18 grudnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dalej: DIAS) działając na podstawie art. 233 § 1...
od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 74.586 zł i orzekł, że podatek ten wynosi 47.616 zł., Z uzasadnienia...

I SA/Go 578/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-08

fizycznych za 2004 rok w wysokości 78.750zł od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w wysokości 105.000zł., W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe wydały orzeczenia...
dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, w toku którego ustalił, że w 2004r. małżonkowie ponieśli...
1   Następne >   +2   +5   +10   100