Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SA/Łd 437/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formą przetwarzania danych osobowych, ponieważ ujawniony zostaje fakt posiadania statusu osoby niepełnosprawnej...
tego interesu. Źródłem interesu prawnego jest przepis prawa powszechnie obowiązującego, który kształtuje sytuację określonego podmiotu w zakresie stanu prawnego...