Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ke 17/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

informacji o wysokości i źródłach dochodu małżonki oraz posiadanych przez nią składników majątkowych, wyciągów z jego rachunków bankowych z okresu ostatnich 3 miesięcy...
, zeznania podatkowego za rok 2013 oraz ewentualnie za 2014 r. o ile zostało sporządzone, poinformowanie, co się stało z nieruchomościami ujawnionymi jako współwłasność małżeńska...

II SAB/Ke 25/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

wyroku orzekającego rozwód z małżonką albo udzielenie informacji o wysokości i źródłach dochodu małżonki oraz posiadanych przez nią składników majątkowych, wyciągów...
z nieruchomościami ujawnionymi jako współwłasność małżeńska w oświadczeniu majątkowym za 2013 r. złożonym do Urzędu Miasta w dniu 5.V.2014 r. (dotyczącym okresu, gdy T.C....