Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

III SA/Gl 1421/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-15

ujawnione we wniosku o rejestrację GL-1 w związku ze wskazaniem pierwotnego miejsca eksploatacji danego automatu, zupełnie niezależnie od aktualnego miejsca eksploatacji...
ujawnionego w druku GL-2 i ujawnionego w związku z tym innego zezwolenia. W ocenie Skarżącego taka interpretacja i stosowanie omówionych przepisów jest niedopuszczalne w świetle...

III SA/Gl 1422/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-18

6-letniego okresu także w sytuacji wcześniejszego wygaśnięcia zezwolenia z art. 24 ustawy z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które zostało ujawnione we wniosku...
o rejestrację GL-1 w związku ze wskazaniem pierwotnego miejsca eksploatacji danego automatu, zupełnie niezależnie od aktualnego miejsca eksploatacji ujawnionego w druku GL-2...

III SA/Gl 1419/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-18

także w sytuacji wcześniejszego wygaśnięcia zezwolenia z art. 24 ustawy z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które zostało ujawnione we wniosku o rejestrację GL-1 w związku...
ze wskazaniem pierwotnego miejsca eksploatacji danego automatu, zupełnie niezależnie od aktualnego miejsca eksploatacji ujawnionego w druku GL-2 i ujawnionego w związku...

III SA/Gl 1420/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-23

także w sytuacji wcześniejszego wygaśnięcia zezwolenia z art. 24 ustawy z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które zostało ujawnione we wniosku o rejestrację GL-1 w związku...
ze wskazaniem pierwotnego miejsca eksploatacji danego automatu, zupełnie niezależnie od aktualnego miejsca eksploatacji ujawnionego w druku GL-2 i ujawnionego w związku...

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zdaniem Skarżącej, odpowiedź na to pytanie winna być pozytywna. Skoro bowiem transakcja zbycia praw autorskich do znaków towarowych okazała...
z określonych praw majątkowych jest inny podmiot niż Skarżąca (spółka jawna), to trudno nie dostrzec związku poniesionego wydatku ze źródłem przychodów jakim...