Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

VIII SA/Wa 628/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

którego dokonano zmiany terminu jego realizacji z [...] listopada 2014 r. na [...] stycznia 2015 r. Za nieprawidłowości ujawnione przy postępowaniu o udzielenie Zamówienia...
podstawowe źródło uprawnień i obowiązków jej stron, w tym beneficjentów. Naruszenie procedur przy wykorzystywaniu środków dotyczy przede wszystkim procedur wskazanych w umowie...