Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

II SAB/Sz 42/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-11

, I OSK 2267/12 źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, Sąd orzekający w niniejszej sprawie stanowisko to w pełni podziela. Dostęp do informacji publicznej nie ma charakteru...
byłoby konieczne tylko w przypadku gdyby istota żądanej informacji dotyczyła żądania ujawnienia chronionych prawem danych wskazanych osób lub danych wrażliwych innych...