Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

VI SA/Wa 1688/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-15

bez posiadania w pojeździe karty opłaty drogowej. Komendant Powiatowy Policji w [...] decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2005 r. nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną...
. i wypełnioną na okres ważności od [...] grudnia do dnia [...] stycznia 2006 r. Karty tej nie było w pojeździe w chwili przeprowadzonej kontroli, ponieważ najprawdopodobniej...

VI SA/Wa 223/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

w pojeździe karty opłaty za przejazd po drogach krajowych., Powyższe decyzje wydano na podstawie następujących ustaleń faktycznych: w dniu [...] kwietnia 2005 r. w W. na drodze...
w pojeździe karty opłaty z przejazd po drogach krajowych karę pieniężną w kwocie 200 zł. Jako podstawę prawną decyzji wskazano przepisy art. 92 ust. 1, art. 93 ust. 1...

IV SA/Gl 1097/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-10

wynikiem badania nie dopuścił strony do pełnienia w tym dniu służby, polecając mu zdanie broni służbowej, notatnika służbowego oraz karty pojazdu - czego na ów czas strona...
, funkcjonariusz, policjant) stawił się do służby, którą pełnił w Komendzie Powiatowej Policji w W. ok. godz. [...], pobrał broń, notatnik służbowy oraz kartę pojazdu służbowego...

II SA/Wa 400/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...
czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...

II SA 3712/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-26

strony z badaniami technicznymi) w pozwoleniu czasowym wydanym przez Starostwo odnotowano, iż karty pojazdu nie wydano, a w rubryce 'cel wydania' z datą [...] lutego 2003...
przy sobie karty opłaty za przejazd po drogach krajowych, wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wykonywania przejazdu w ramach przewozu na potrzeby własne, wykresówek...

I OSK 312/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu oraz terminu ważności, karta opłaty dobowej i siedmiodniowej może być wypełniona przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 3...
przez wpisanie w odpowiednim miejscu numeru rejestracyjnego pojazdu, dat i godzin określających termin ważności karty, daty wydania karty oraz oznaczenie emisji spalin...

III SA/Gd 218/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

kontynuację i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 205/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii m.in.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9...

III SA/Gd 212/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego...

III SA/Gd 219/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-30

sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny (zob. w tej materii...
1   Następne >   +2   +5   +10   59