Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 782/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

, że w dowodzie rejestracyjnym znajduje się pieczęć organu [...] o treści 'pojazd wycofano z ruchu w dniu [...] lutego 2009 r.' natomiast w karcie pojazdu znajdowała...
w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Określono, że przedmiotowy pojazd w [...] został wycofany z ruchu. Unieważniono tablice rejestracyjne pojazdu a w dokumencie...

IV SA/Wa 288/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

tłumaczeniem przysięgłym stanowi kartę pojazdu. GIOŚ wskazał, iż w polach ww. karty pojazdu dotyczących: numeru rejestracyjnego, daty pierwszej rejestracji, liczby...
dla spornego pojazdu wydana została jedynie część II dowodu rejestracyjnego, tj. karta pojazdu. Nadto, dokument ten nie został wypełniony w zakresie informacji o numerze...

II OSK 694/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

, że w dowodzie rejestracyjnym znajduje się pieczęć organu niemieckiego o treści 'pojazd wycofano z ruchu w dniu 17 lutego 2009 r.' natomiast w karcie pojazdu znajdowała...
., który wyrejestrował ww. pojazd oraz dokonał zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Określono, że przedmiotowy pojazd w Niemczech został wycofany z ruchu...

IV SA/Wa 3058/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

[...] kwietnia 2013r. dostarczył do WIOŚ w W. karty przekazania odpadów za 2012r., dwa egzemplarze kart pojazdu dla samochodu osobowego marki [...], o numerze identyfikacyjnym...
pojazdów, oddawane są, zgodnie z okazanymi kartami przekazania odpadów, firmie specjalizującej się w recyklingu., Z uwagi na powyższe oświadczenie, [...] Wojewódzki Inspektor...

IV SA/Wa 1081/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

., który uznając auto za odpad dokonało swoistej nadinterpretacji definicji odpadu. Wskazała, iż organ błędnie zinterpretował pieczęć o treści 'ANNULLIERT' na karcie pojazdu...
jako unieważnienie dowodu rejestracyjnego z przyczyn technicznych. Tymczasem pieczęć o wskazanej powyżej treści oznacza jednie wymeldowanie karty pojazdu, nie określając...

IV SA/Wa 427/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

uszkodzonym); decyzji Starosty [...] nr [...] z [...] lutego 2020 r. o rejestracji pojazdu; kopii karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego; wydruku historii samochodu ze strony...
uszkodzonym), decyzję Starosty [...] nr [...] z [...] lutego 2020 r. o rejestracji pojazdu, kopię karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego, wydruk historii samochodu ze strony...

IV SA/Wa 2452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

z W.; [...] - faktura zakupu nr [...]; [...] - karta pojazdu, odcinek dowodu [...] z wpisem ,,Niniejszy odcinek nie jest dowodem rejestracyjnym'; [...] - faktura...
Ochrony Środowiska winien był dokonać szczegółowej analizy dokumentów w postaci faktur zakupu, umów kupna - sprzedaży, kart pojazdu, części dowodów rejestracyjnych...

IV SA/Wa 622/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

rozebrany na części, a niektóre jego elementy poddane rozdrobnieniu w urządzeniach strzępiących. Ponadto zostanie unieważniony dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu...
., Uzasadniając wniosek o wstrzymanie skarżąca podniosła, że wykonanie zaskarżonego postanowienia przez przekazanie pojazdu marki [...] do stacji demontażu pojazdów spowoduje...

IV SA/Wa 1844/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

powyższego, skarżący dostarczył organowi kontrolującemu kopie dwóch kart przekazania odpadu z wykazami [...] pojazdów pochodzenia [...]. Zeznając do protokołu kontroli w dniu...
były transportowane na lawecie, były lekko porysowane, po stłuczkach. Nie posiada innych dokumentów tych pojazdów poza kartami przekazania odpadu. Z kolei będąc...

II OSK 2019/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

rejestracyjnego., Przepis art. 72 ust. 4 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu zamiast tych dokumentów należy...
niezbędnego do rejestracji pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, natomiast przedmiotem niniejszego postępowania, a następnie oceny Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16