Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II OSK 849/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-03

do wniesienia skargi jest każdy kto ma interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. W sprawie niniejszej jeden ze skarżących jakim jest Rada Okręgowa Inżynierów...

II OSK 584/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-09

wykonywania przez samorządy zawodowe ich zadań mających wewnętrzny charakter. Zgodnie z art. 50§1 ppsa uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II OSK 776/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-22

okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia. ale również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi...
w organach. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

zawodowych w zw. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia. ale również inny podmiot...
też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mają więc członkowie likwidowanej...

II OSK 1462/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia. ale również inny podmiot, któremu...
trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mają więc członkowie likwidowanej Izby...

II OSK 1459/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

określonych funkcji w organach. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby...
z mocy przepisów prawa. Przepis ten stanowi samodzielną podstawę prawną wnoszenia skarg do sądu administracyjnego nie odwołując się do pojęcia 'interesu prawnego...

II OSK 1461/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

ustawy o samorządach zawodowych w zw. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia...
. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny w zaskarżeniu uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...

II OSK 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia,, ale również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi, a taką ustawą jest ustawa...
, prawo do wyboru delegata, a także prawo do pełnienia określonych funkcji w organach. Ustawa określa też okres trwania kadencji organów okręgowej izby. Interes prawny...

II OSK 658/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

o samorządach zawodowych w zw. z art. 50 ( 1 i ( 2 ppsa wobec pominięcia okoliczności, iż skargę może wnieść nie tylko osoba mająca interes prawny do jej złożenia...
przepisów prawa. Przepis ten stanowi samodzielną podstawę prawną wnoszenia skarg do sądu administracyjnego nie odwołując się do pojęcia 'interesu prawnego'. Jednakże interes...

II OSK 1141/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-28

do sądu administracyjnego nie odwołując się do pojęcia 'interesu prawnego'. Jednakże interes prawny zawiera się już w przynależności do właściwej izby, wymaga...
administracyjnego nie może być tak rozumiany, jak to przyjmują skarżący, iż każdy członek samorządu zawodowego ma interes prawny w zaskarżeniu każdej uchwały tego rodzaju...
1   Następne >   3