Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 1646/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-17

na M. K. - G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'Centrum [...][...] M. K. - G.' kary administracyjnej, o której mowa w art. 209s ustawy Prawo lotnicze w wysokości...
20.000 zł, w części dotyczącej wysokości kary;, 2) nałożył na M. K. - G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'Centrum [...][...] M. K. - G.' karę...

I OSK 2708/16 - Wyrok NSA z 2018-10-05

. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'X' na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary...
1646/15 oddalił skargę M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'X' na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie...

VII SA/Wa 1646/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

niejawnym wniosku M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'C.' o wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa z dnia [...] maja 2015 r. w sprawie...
ze skargi M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'C.' na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...] w przedmiocie...

VII SA/Wa 2537/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie transportu lotniczego i pasażerskiego. W uzasadnieniu wniosku spółka...
wskazała, że złożyła w dniu 31 sierpnia 2012 r. wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 2474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż O. Sp. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie...
. wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej. Wniosek ten został oddalony przez sąd z uwagi na brak...

VII SA/Wa 2388/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż O. Sp. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki...
o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej. Wniosek ten został oddalony przez sąd z uwagi na brak środków...

VII SA/Wa 2399/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż O. Sp. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki...
o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej. Wniosek ten został oddalony przez sąd z uwagi na brak środków...

VII SA/Wa 2456/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-26

zwolnienia od kosztów sądowych., Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż O.Sp. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki...
o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej. Wniosek ten został oddalony przez sąd z uwagi na brak środków...

VII SA/Wa 2539/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie transportu lotniczego i pasażerskiego. W uzasadnieniu wniosku...
spółka wskazała, że złożyła w dniu 31 sierpnia 2012 r. wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 2502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

. z o.o. w W. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie transportu lotniczego i pasażerskiego. W uzasadnieniu wniosku...
spółka wskazała, że złożyła w dniu 31 sierpnia 2012 r. wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z trudną sytuacją finansową oraz zaprzestaniem działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18