Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Gd 2144/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-08

dom z przeznaczeniem na magazyn w związku z prowadzoną przez żonę działalnością gospodarczą., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący wniósł o uchylenie...
[...]. Jednakże budynek ten wykorzystywany był i jest do prowadzonej przez żonę skarżącego działalności gospodarczej jako magazyn i nigdy nie spełniał funkcji mieszkalnej., Zdaniem...