Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

IV SA/Po 234/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

IV SA/Po 170/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] im. K. M. w P. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II GSK 821/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi S. S. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych nr [...] w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

IV SA/Po 334/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. A. M. , Nr [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

IV SO/Po 1/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

II SA/Po 814/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-17

skarg D. K. na decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej 'Z’’ w P. w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Rz 23/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

IV SA/Po 991/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

III SA/Lu 380/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi Rzecznika Dyscyplinarnego przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie: uchylenia kary dyscyplinarnej

II GSK 90/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   22