Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I SA/Bk 516/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-23

Sprawa ze skargi I. Ł. na informację Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. w przedmiocie odrzucenia korekty dokumentu

I OSK 3913/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2559/16 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

I OSK 1418/18 - Wyrok NSA z 2018-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

I OSK 2940/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie utraty prawa do zakwaterowania

II SA/Ol 190/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie przyznania należności

I OSK 915/17 - Wyrok NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 2621/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odprawy mieszkaniowej

I OSK 1461/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 811/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego
1   Następne >   3