Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-17

pielęgnacyjne [...] zł, świadczenia wychowawcze - [...] zł i zasiłki rodzinne [...] zł). Świadczenia te służą zaspokojeniu potrzeb dzieci, w tym dziecka chorego...
(majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe...

II SA/Lu 1083/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-24

, oraz świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie [...] zł (świadczenie pielęgnacyjne [...] zł; świadczenia wychowawcze [...] zł oraz zasiłki rodzinne [...] zł...
jednak mieć na uwadze, że źródłem utrzymania rodziny są alimenty na dzieci i świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia te służą głównie zaspokojeniu potrzeb dzieci...

II SA/Lu 986/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-15

[...]złotych uzyskiwanej co miesiąc z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rehabilitacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym...

III SA/Kr 864/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

do wypłaty świadczenia z ostatniego miesiąca i kopię decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury małżonki., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:, Zgodnie z art. 239...
ani przedmiotów wartościowych., Szacując miesięczne dochody swego gospodarstwa domowego skarżący wskazał, że otrzymuje 1296 zł renty plus dodatek pielęgnacyjny a małżonka 1108 zł...

III SA/Lu 633/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-07

lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Sprawa, w której skarżący wniósł...
sierpnia 2013 r.), renta socjalna syna w kwocie [...] zł brutto i [...] zł netto (wg. decyzji ZUS z dnia 9 stycznia 2013 r.) oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie [...] zł...

III SA/Kr 755/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-16

zaprzestanie świadczenia całodobowych usług medycznych i zarządził zaprzestanie udzielania świadczeń medycznych (tj. zabiegów operacyjnych i cesarskich cięć) wymagających...
[...] 2008r., znak: [...] nakazującą zaprzestania z dniem 29 lutego 2008r. świadczenia całodobowych usług medycznych. Podkreślić należy, że w/w decyzja dotyczy wyłącznie usług...

IV SA/Gl 996/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-25

wartościowymi., Miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawczyni zadeklarowany został w kwocie [...] zł, na którą składa się dochód skarżącej z tytułu świadczenia emerytalnego...
w kwocie [...] zł oraz umowy zlecenia w kwocie [...] zł, dochód jej męża osiągany z tytułu świadczenia emerytalnego w kwocie [...] zł, a także dochody syna z tytułu...