Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 489/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z [...] czerwca 2020 r., nr [...], Wójt Gminy (dalej: organ pierwszej instancji) odmówił D.S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Go 85/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-10

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
z dnia [...]r., nr [...] Wnioskiem złożonym w dniu 25 września 2020 r. D.A. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem D.A....

II SA/Go 737/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Pomocy Rodzinie odmówił B.B. świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego w związku...

II SA/Go 774/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 26 czerwca 2019 r...
. E.P. złożyła do Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką L.P. w kwocie 303,76 zł...

II SA/Go 488/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
instancji o ustalenie prawa i wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze świadczeniem opieki na rzecz niepełnosprawnego syna P.P., będącą wyrównaniem świadczenia...

II SA/Go 219/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-06-30

. nr [...], przyznającą H.K. świadczenie pielęgnacyjne w związku z koniecznością opieki nad M.K. Decyzji tej organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Orzekł też, że w związku...
z uchyleniem decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne, H.K. przestała być osobą uprawnioną do opłacania za nią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na podstawie...

II SA/Go 561/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-15

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
jako skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na A.G., W uzasadnieniu decyzji organ podał, że w dniu 7...

II SA/Go 221/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-12

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
roku, którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] stycznia 2020 roku w przedmiocie odmowy przyznania w/w skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Go 589/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-17

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. 256 ze zm., dalej jako k.p.a.) odmówił J.B. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4...

II SA/Go 565/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-12

Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
, ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej jako u.ś.r.), odmówił K.N. świadczenia pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   78