Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

, że zarówno skarżący, jak i jego żona osiągają stałe dochody. Skarżący otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 2242,62 zł netto, zaś jego żona 1606,17 zł netto...
., Z informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz przesłanych dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną. Skarżący otrzymuje świadczenie...