Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

IV SA/Wr 541/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

), lecz ma charakter przykładowy, niepełny. Świadczy o powyższym użyte przez ustawodawcę sformułowanie 'w szczególności'. Art. 6 ust. 1 ustawy ustala zatem...
zapewnia ochronę prawną życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia (art. 47) oraz zakazuje ujawniania informacji dotyczących osoby. Stosownie do treści art. 5 ust...