Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Poborowa X

SA/Rz 1585/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-21

, że obowiązek sprawowania opieki nad matką sprawuje on osobiście. Siostra opuściła dom rodzinny, zamieszkała w innej miejscowości, co wyklucza świadczenie stałej pomocy matce...
by się z utratą przez nią renty rodzinnej, a renta inwalidzka matki w wysokości 560,72 zł brutto nie jest kwotą, z której mogą utrzymać się dwie osoby. Do odwołania...