Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

ujemnego wpływu konieczności spłaty należności z tytułu zaległości podatkowej na sytuację majątkową firmy, położenie jej pracowników, sytuację materialną i rodzinną...
przedmiotem sprawy, a zatem w dacie przeprowadzenia kontroli w aktach sprawy nie było dowodów dotyczących przedmiotowych rur kanalizacyjnych - przepustów drogowych, świadczących...

II SA/Sz 754/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-17

handlowej., Wszystkie powyższe nieprawidłowości świadczą, w ocenie organu, iż został naruszony art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej, zgodnie z którym wprowadzane...
jest w piekarni, której historia sięga lat 30 ubiegłego wieku i znajdującej się na obszarze wiejskim - wieś C., gm. K., pow. O., jak również, że jest to firma rodzinna...