Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GSK 2072/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

się przed Sądem Rejonowym [...] w W., Uchwałą z dnia [...] listopada 2011 r., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., zawiesiła postępowanie w sprawie wpisu P. K. na listę...
, jak również w roku 2004 lub 2005, przeciwko wnioskującemu toczyły się postępowania karne, odpowiednio przed Sądem Rejonowym w L. oraz przed Sądem Rejonowym w G...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

zaskarżony wyrok w całości; 3. oddala skargę; 4. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego w całości. Wyrokiem z 16 lutego 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 2184/17...
stwierdzenia niedopuszczalności odwołania. Postanowieniem z 13 czerwca 2018 r. WSA w Warszawie uzupełnił wyrok przez zasądzenie kosztów postępowania sądowego., Sąd pierwszej...

II GSK 1209/19 - Wyrok NSA z 2022-04-12

zaskarżony wyrok w całości; 2. oddala skargę; 3. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego w całości. Wyrokiem z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 536/19...
z [...] września 2018 r. w przedmiocie odmowy umorzenia składek członkowskich nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...