Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. , poz. 270, dalej p.p.s.a.), gdyż zaskarżona uchwała Krajowej Rady Rzeczników...
patentowego nie kończy zatem postępowania w sprawie wpisu na listę rzeczników patentowych, gdyż nie stanowi załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej...

II GSK 1232/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Sądu Administracyjnego w W., Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnego., Od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. Z. B. wniósł skargę kasacyjną, w której zarzucił:, - naruszenie przepisów postępowania, tj...