Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

zamieszkania wnioskodawcy, oraz warunków mieszkaniowych wstępnych, zstępnych, współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu i uwzględnienia...
ust. 4 uchwały jest poddanie wnikliwej analizie warunków mieszkaniowych, m. in., wstępnych wnioskodawcy i uwzględnienie możliwości zamieszkania wnioskodawcy w tym lokalu...

I SA/Wa 2214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

kognicji sądu administracyjnego. Powyższe postanowienie stało się przedmiotem skargi A. K. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że wyłoniło się zagadnienie...
najmu lokalu komunalnego przeznaczonego na [...], i przedstawił to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwałą z dnia...