Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Wa 382/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-18

-rentowe. Orzeczenia komisji lekarskich MSWiA w tych postępowaniach mają wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego jako jedna z przesłanek rozstrzygnięcia sprawy...
dotyczącym zagadnienia zdolności do służby oraz związku schorzenia ze służbą skarga do sądu administracyjnego zatem nie przysługuje., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...