Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 273/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

w tym względzie może mieć znaczenie z punktu widzenia tzw. zagadnienia wstępnego, uzasadniającego zawieszenie postępowania w sprawie głównej (por. art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
zagadnieniem byłby wynik toczącego się postępowania w przedmiocie uchylenia źródłowej uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia [...] października 2003 r...

VII SA/Wa 2428/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

minimalnych gwarancji procesowych, umożliwiających mu obronę już na tym wstępnym etapie sprawy związanej z oceną jego stanu zdrowia. W przekonaniu Sądu, uczynić...
w formie komentarzy i wypowiadania poglądów na zagadnienia moralne i polityczne. Z kolei w piśmie kierownika specjalizacji z dnia 6 lutego 2017 r. wskazano na prośby pacjentek...