Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Ol 1113/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-09

. 145 § 1 pkt 1 w związku z art. 147 k.p.a. Kwestia, czy decyzja z dnia [...] pozostanie w obiegu prawnym jest dla organu nadzoru budowlanego zagadnieniem wstępnym m.in....
związek przyczynowy, tym samym stanowi ona zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. Jednakże rozstrzygnięcie organu I instancji jest przedwczesne...

I SA/Ol 211/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-20

zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., W konsekwencji, tylko zagadnienie, które zawiera wszystkie ww. elementy można nazwać zagadnieniem wstępnym...
, nie zaś wydanie decyzji o określonej treści. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego...

I SA/Ol 11/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-07

stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania odwoławczego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...]., W zażaleniu na powyższe postanowienie...
kwestia stanowi 'zagadnienie wstępne', od którego byłoby uzależnione wydanie decyzji., W jej ocenie, decyzja wymiarowa oraz jej prawidłowość nie może być uznana...

I SA/Ol 48/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-28

wszystkie ww. elementy można nazwać zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wystąpienie tej przesłanki oznacza, że rozpatrzenie sprawy...
pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania jest niedopuszczalne. Oznacza...

I SA/Ol 458/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-25

było podstaw do uznania za zagadnienie wstępne, toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazując na orzecznictwo sądów administracyjnych, organ I instancji...
. W ocenie skarżących, postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim należy uznać za zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Ol 457/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-25

postępowania podatkowego. W ocenie organu, I instancji brak było podstaw do uznania za zagadnienie wstępne, toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazując...
do organów podatkowych spowodowane rażącym naruszeniem prawa. W ocenie strony, postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim należy uznać za zagadnienie wstępne, o którym mowa...

I SA/Ol 460/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-25

było podstaw do uznania za zagadnienie wstępne, toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazując na orzecznictwo sądów administracyjnych, organ I instancji...
prawa. W ocenie skarżących, postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim należy uznać za zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

II SA/Ol 1262/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-13

z przepisami art. 2 i art. 7 oraz art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Powyższa ocena w ocenie Spółki stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt...
postępowania, podczas gdy rozstrzygnięcie w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne,, Postanowieniem z dnia '[...]' Dyrektor Izby Celnej utrzymał zaskarżone postanowienie...

II SA/Ol 1334/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-29

. Powyższa ocena, w ocenie Spółki stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania...
zagadnienie wstępne,, Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Celnej w O. utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. Organ odwoławczy podzielił pogląd...

II SA/Ol 1332/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-03

hazardowych z przepisami art. 2 i art. 7 oraz art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Powyższe, w ocenie Spółki stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, uzasadniające jego zawieszenie., Zdaniem skarżącej Spółki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100