Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Lu 1596/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

z Konstytucją 'oznaczać może uchylenie tego przepisu'. Występuje zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Takim zagadnieniem jest również zagadnienie...
, w sprawie niniejszej nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Wskazane przez Spółkę sprawy, zawisłe przed Trybunałem Konstytucyjnym...

III SA/Lu 1814/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-23

Izby Celnej uznał, że pytania prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu i TSUE nie są zagadnieniem wstępnym, bez którego rozstrzygnięcia nie jest możliwe rozpatrzenie...
sprawy i wydanie decyzji w postępowaniu., Takim zagadnieniem wstępnym nie jest zawisłość przed Sądem Najwyższym sprawy sygn. I KZP 6/15, w związku z zagadnieniem prawnym...

III SA/Lu 1099/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-14

Konstytucji RP?'. Zdaniem skarżącego, sprawa zarejestrowana w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą P 32/12 stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie...
i przedstawione Trybunałowi pytanie prawne stanowi zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie ma wpływ na wynik sprawy., Spór w niniejszej sprawie sprowadza się zatem do ustalenia...

I SA/Lu 340/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-09

zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia sprawy podatkowej., Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie., W wyniku jego rozpoznania Dyrektor Izby Administracji...
sytuacji, gdy wydanie rozstrzygnięcia w konkretnej, jeszcze nie zakończonej sprawie, pozostaje w ścisłym związku z nierozstrzygniętym jeszcze zagadnieniem wstępnym. Organ...

III SA/Lu 1597/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

się przed Naczelnikiem Urzędu Celnego w L.. Takim zagadnieniem wstępnym nie jest zawisłość przed Sądem Najwyższym sprawy sygn. I KZP 6/15, w związku z zagadnieniem prawnym zgłoszonym...
postępowaniu niż prowadzone lub w innej, choćby tożsamej sprawie, stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., W zaistniałej sytuacji...

III SA/Lu 1313/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w postępowaniu toczącym się przed Naczelnikiem Urzędu Celnego w B. P.. Takim zagadnieniem wstępnym nie jest zawisłość...
zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., W zaistniałej sytuacji organ podatkowy jest w stanie samodzielnie dokonać ustalenia stanu faktycznego...

III SA/Lu 1598/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-21

., jak również wniosek Rzecznika Praw obywatelskich. Takim zagadnieniem wstępnym nie jest także zawisłość przed Sądem Najwyższym sprawy sygn. I KZP 6/15, w związku...
'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uzasadniające zawieszenie postępowania. Innymi zaś słowy, przedmiot kontroli dotyczył kwestii...

I SA/Lu 450/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-23

do rozstrzygnięcia sprawy bez uprzedniego zebrania całości materiału dowodowego, tj. zeznań świadków. Podsumowując wywiódł, iż przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
w rozumieniu przepisu art. 201 §1 pkt 2 O.p. Jeżeli bowiem zagadnienie wstępne wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...

III SA/Lu 1617/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-31

w postępowaniu toczącym się w sprawie określenia kary pieniężnej za urządzanie gry na automacie poza kasynem gry., Takim zagadnieniem wstępnym nie jest zawisłość przed Sądem...
zawieszenia postępowania), które stanowi odpowiedź na pytanie, czy w sprawie tej wystąpiło 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 835/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-27

organu I instancji. W tej sytuacji, zdaniem organu, wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego określonej w art. 201 § 1...
. 201 § 1 pkt 2 o.p. przez błędne przyjęcie, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art. 191 o.p. z uwagi na dowolną ocenę zgromadzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100