Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 422/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-20

jest krzywdząca oraz sprzeczna z zasadami logicznego rozumowania. Daje bowiem skarżącemu teoretyczną możliwość skorzystania z obowiązującej w latach 2007- 2008 ulgi meldunkowej...
niekorzystnej interpretacji przepisów dotyczących ulg zwłaszcza niemożności skorzystania z ulgi meldunkowej organ wskazał, że jeżeli podatnik nabywa grunt niezabudowany w latach...

I SA/Rz 315/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-14

adresu nabywcy, nieczytelnych lub fikcyjnych danych nabywcy (dane niepotwierdzone przez wydziały meldunkowe urzędów gmin), jak i wykazało, że niektóre oświadczenia zawierały...
, że ulgi podatkowe a taką bez wątpienia jest preferencyjna stawka podatkowa, stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania a zatem podlegają ścisłemu stosowaniu...

I SA/Rz 305/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-14

adresu nabywcy, nieczytelnych lub fikcyjnych danych nabywcy (dane niepotwierdzone przez wydziały meldunkowe urzędów gmin), jak i wykazało, że niektóre oświadczenia...
., Podkreślił, że ulgi podatkowe a taką bez wątpienia jest preferencyjna stawka podatkowa, stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania a zatem podlegają ścisłemu...

I SA/Rz 309/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-14

, niepełnego adresu nabywcy, nieczytelnych lub fikcyjnych danych nabywcy (dane niepotwierdzone przez wydziały meldunkowe urzędów gmin), jak i wykazało, że niektóre oświadczenia...
je za bezzasadne., Podkreślił, że ulgi podatkowe a taką bez wątpienia jest preferencyjna stawka podatkowa, stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania a zatem podlegają...

I SA/Rz 497/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-15

z ulgi w postaci obniżonej stawki podatku akcyzowego może być zastosowane jedynie w przypadku, gdy podatnik posiada oświadczenie złożone przez kupującego olej opałowy...
postępowania wyjaśniającego, w tym o niepotwierdzeniu danych osobowych przez wydziały meldunkowe urzędów gmin, nie podjęła ona żadnych czynności w celu zidentyfikowania...

I SA/Rz 657/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-06

prawo do skorzystania z ulgi w postaci obniżonej stawki podatku akcyzowego może być zastosowane jedynie w przypadku, gdy podatnik posiada oświadczenie złożone...
, w tym o niepotwierdzeniu danych osobowych przez wydziały meldunkowe urzędów gmin, nie podjęła ona żadnych czynności w celu zidentyfikowania nabywców, nie wnosiła też na etapie postępowania...