Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 159/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-11

meldunkowego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności j dowodach osobistych (Dz,U. z 1984 r Nr 32. poz. 174)., Natomiast o zastosowaniu ulgi...
lub czasowego pobytu jest tylko dowodem, że dana osoba dopełniła obowiązku meldunkowego. Natomiast zastosowaniu ulgi, o której mowa w art 16 ww ustawy decyduje faktyczne...