Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 861/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-19

do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o p.d.o.f.), wnioskodawczyni również posiada...
do skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Zdaniem wnioskodawczyni warunkiem do skorzystania z tej ulgi przez oboje małżonków jest, oprócz spełnienia wszystkich...

I SA/Rz 161/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-11

ulgi meldunkowej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie bez przyczyny w jego treści zawarł sformułowanie 'jeżeli podatnik...
sposób skorzystania z ulgi meldunkowej., Zdaniem organu, gdyby wolą ustawodawcy było, aby wystarczającą przesłanką do skorzystania przez oboje małżonków z ulgi...

I SA/Rz 753/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-21

do skorzystania ze zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) określonego w obowiązującym wówczas art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r...
do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków (tj. zameldowania przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu) powoduje, że z przedmiotowej ulgi...

I SA/Rz 41/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-18

o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, posiadały zarówno braki formalne jak i dane w nich zawarte nie zostały potwierdzone przez wydziały meldunkowe urzędów gmin i miast...
możliwość skorzystania przez podatnika z preferencyjnego opodatkowania jest rodzajem ulgi podatkowej (z art. 3 pkt. 6 Ordynacji) a zatem podatnik musi spełnić warunki...