Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 913/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

. P. dotyczące pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe., W piśmie z dnia 30 stycznia 2012 r. Minister Finansów poinformował, że od wydanej w dniu...

I SA/Gl 792/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-04

przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości zwolnienia z opodatkowania w ramach ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży...
wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe w całości., W piśmie z dnia 22 listopada 2012 r. skarżąca wniosła o zwrot kosztów postępowania...

I SA/Wr 1534/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-07

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi meldunkowej., Skarżący przedstawił następujący, zaistniały stan faktyczny: żona Skarżącego odziedziczyła...
z tzw. 'ulgi meldunkowej' pod warunkiem przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, tzn. zakup nowego lokalu., W związku z powyższym Skarżący...

I SA/Gl 1100/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

., dotyczące pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych co do możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
[...] - stanowisko wnioskodawcy w zakresie ulgi meldunkowej uznano za prawidłowe., W piśmie z dnia 13 listopada 2012 r. Minister Finansów poinformował, że od wydanej w wyniku...

I SA/Łd 483/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-09

[...] Nr [...] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży...
fizycznych w zakresie skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości. Do skargi załączyła dowód uiszczenia kwoty 200 zł., W dniu 17 kwietnia 2012 r. wpłynęła...

II FSK 1363/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

, w którym wniosła o uchylenie powyższej decyzji i przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do ulgi meldunkowej., Dyrektor Izby Skarbowej w G...
o spełnianiu warunków do tzw. ulgi meldunkowej jest terminem materialnym, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu i nie mają znaczenia okoliczności jego uchybienia, zatem...

I SA/Gd 829/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-09

możliwości skorzystania z 'ulgi meldunkowej'., Pismem z dnia 28 października 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej, poinformował tutejszy Sąd, iż skarga P. Ś. w wyniku...

I SA/Gd 886/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-09

możliwości skorzystania z 'ulgi meldunkowej'., Pismem z dnia 3 listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej poinformował tutejszy Sąd, iż skarga A. K. w wyniku jej ponownego...

II FSK 1481/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym lokalu jako warunku niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej przez jednego z małżonków powoduje, że z przedmiotowej ulgi...

I SA/Łd 522/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-14

o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej zadano pytanie: czy wnioskodawczyni jako osoba korzystająca z ulgi meldunkowej...
1   Następne >   2