Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 671/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-05

na podstawie informacji o liczbie mieszkańców przedłożonej przez skarżącą spółdzielnię i dodatkowo zweryfikowana przez dane meldunkowe., Powyższa decyzja została uchylona...
deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów dotyczących...

I SA/Gd 672/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-05

ustalona na podstawie informacji o liczbie mieszkańców przedłożonej przez skarżącą spółdzielnię i dodatkowo zweryfikowana przez dane meldunkowe., Powyższa decyzja została...
braku złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 669/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-05

na podstawie informacji o liczbie mieszkańców przedłożonej przez skarżącą spółdzielnię i dodatkowo zweryfikowana przez dane meldunkowe., Powyższa decyzja została uchylona...
deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów dotyczących...

I SA/Gd 668/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-05

informacji o liczbie mieszkańców przedłożonej przez skarżącą spółdzielnię i dodatkowo zweryfikowana przez dane meldunkowe., Powyższa decyzja została uchylona...
umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów dotyczących wyliczenia...

I SA/Gd 670/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-08-05

na podstawie informacji o liczbie mieszkańców przedłożonej przez skarżącą spółdzielnię i dodatkowo zweryfikowana przez dane meldunkowe., Powyższa decyzja została uchylona...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 675/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

meldunkowe., 3.Powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 12 września 2013 r., a sprawa przekazana organowi pierwszej instancji...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 673/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

meldunkowe., 3.Powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 12 września 2013 r., a sprawa przekazana organowi pierwszej instancji...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 677/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

meldunkowe., 3.Powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 12 września 2013 r., a sprawa przekazana organowi pierwszej instancji...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 674/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

meldunkowe., 3.Powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 12 września 2013 r., a sprawa przekazana organowi pierwszej instancji...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...

I SA/Gd 676/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

meldunkowe., 3.Powyższa decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 12 września 2013 r., a sprawa przekazana organowi pierwszej instancji...
złożenia deklaracji umożliwiającej zastosowanie ulg przewidzianych odpowiednią uchwałą, a art. 6o u.c.p.g. nie nakazuje ich stosowania., Nie podzielono także zarzutów...